MASKINFØRER


 

Vår opplæring følger opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Opplæringen er delt i fire moduler.

  • Modul 1 Felles teori for bruk av truck, kran og anleggsmaskiner. Modulen gjennomføres før opplæring modul 2 hos oss starter. Ta kontakt hvis du ikke har gjennomført modul 1 tidligere.
  • Modul 2 Teoretisk opplæring hos oss over to dager. Modulen avsluttes med teoriprøve.
  • Modul 3 Grunnleggende praktisk opplæring hos oss. Varighet 1 dag.
  • Modul 4 Praktisk kjøreopplæring. Modulen gjennnomføres som bedriftsopplæring med fadder. Praktisk prøve gjennomføres etter endt fadderordning.

Modul 2 og 3 går over tre dager hos oss. Kurspris inkluderer opplæring modul 2 og 3, bøker, prøver og utstedelse av kompetansebevis.

 

Priser

 

Oversikt kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger