KL T141/148 UTVIDELSE 50KM/T


 

Opplæring T141/T14

Vi håper du velger føreropplæring for utvidelse til 50-traktor hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum.

Klasse T til T141

Hvis du har gjennomført førerprøve for kl T kan du utvide føreretten til kl T141. Opplæringen består av 4 timer teoriundervisning, 2 timer prakstisk undervisning i traktor og 1 time oppsummering. Minstealder er 18 år. Frem til du har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Klasse T 144 til T148

Hvis du har gjennomført førerpøve for kl BE etter 2004 kan du utvide førerretter til kode T148. Minstealder for klasse T 148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Praktisk info

Vi vil veilede deg hele vegen til førerkortet, men punktvis vil gjennomføringen se slik ut:

Bestille kurs hos oss
Søk om førerkort på vegvesen.no
Gjennomføre opplæring
Utstede nytt førerkort.

Priser

 

Oversikt kurs

 

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger