KL T 40KM/T


Opplæring klasse T

Vi håper du velger føreropplæring for klasse T hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum. Opplæringen for klasse T er inndelt i fire trinn.

Oransje er obligatorisk opplæring. På trinn 2 og 3 tilpasses timeantall etter ditt behov.

Praktisk info

Vi vil veilede deg hele vegen til førerkortet, men punktvis vil gjennomføringen se slik ut:

Bestill kjøretime hos oss
Planlegg opplæringsløp sammen med din lærer
Søk om førerkort på vegvesen.no
Ta teoriprøve
Gi oss fullmakt for å bestille førerprøve til deg (på vegvesen.no)
Ta praktisk førerprøve

Vi får ikke bestille førerprøve før du har bestått teoriprøven, og da det kan være ventetid på førerprøver hos Statens vegvesen, anbefaler vi å ta teoriprøven i god tid før ønsket oppkjøring. Du kan ta teoriprøven ved fylte 15,5 år.

Etter kjøretimer, lastsikringskurs og obligatorisk opplæring gjenstår praktisk førerprøve.

Praktisk førerprøve kan først bestilles ETTER bestått teoriprøve.

Eleven må gi oss fullmakt for bestilling av praktisk førerprøve på følgende måte:

1.Logg inn på www.vegvesen.no/dinside med brikke eller bank på mobil
2. Gå til linken førerkort og trykk på bestille time til oppkjøring.
3. Velg gi fullmakt. Hvis ikke Trafikksenteret Gule biler AS dukker opp, må du søke etter oss.
4. Gi deretter oss denne fullmakten.

Praktisk førerprøve kan tas først ved fyllte 16 år.

 

Påmelding trafikalt grunnkurs

Priser

  Oversikt kurs

 

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger