ETTERUTDANNING


Etterutdanning YSK

Kurset er på til sammen 35 timer og gjennomføres på 5 dager à 7 timer.

Kurset  gjennomføres som etterutdanning gods med krav om førerrett kl C1/C. Utvidelse til persontransport gjennomføres på en ekstra dag.

Timeplan Gods:

Mandag - Torsdag gjennomgås lover og regler, beredskapsplaner, kosthold, kriminalitet, ulykkesberedskap, lastsikring, planlegging og gjennomføring av transport, samfunnets behov og kundeservice. Alle dager fra kl 0730 – 1530. Optimalkjøring fordeles på uken etter. Dette avtales ved påmelding. Utvidelse til persontransport gjennomføres på fredag

Priser

Oversikt kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger