MC KLASSE A, A1 OG A2


Klasse A1, A2 og A

 

Vi håper du velger føreropplæring for motorsykkel hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum.

Opplæringen for motorsykkel er inndelt i fire trinn.

 

Oransje er obligatorisk opplæring. På trinn 2 og 3 tilpasses timeantall etter ditt behov. Vi starter grunnkurs for klasse A1, A2 og A allerede på vinteren slik at du er klar til å starte den praktiske undervisningen til våren. Vi anbefaler derfor at du er ute i god tid med å bestille plass på dette grunnkurset.

Motorsykkelopplæringen deles i kl A1 for lett motorsykkel (16år), kl A2 mellomtung motorsykkel (18 år), og kl A tung motorsykkel (24 år). Hvis du har førerkort for klasse A1 eller A2 kan du utvide dette uten å gjennomføre ny førerpøve. Ta kontakt for å avtale opplæring.

Praktisk info

Vi vil veilede deg hele vegen til førerkortet, men punktvis vil gjennomføringen se slik ut:

Bestill kjøretime hos oss
Planlegg opplæringsløp sammen med din lærer
Søk om førerkort på vegvesen.no
Ta teoriprøve
Gi oss fullmakt for å bestille førerprøve til deg (på vegvesen.no)
Ta praktisk førerprøve

Vi får ikke bestille førerprøve før du har bestått teoriprøven, og da det kan være ventetid på førerprøver hos Statens vegvesen, anbefaler vi å ta teoriprøven i god tid før ønsket oppkjøring. Du kan ta teoriprøven ved fylte 17,5 år.

​Eleven må gi oss fullmakt for bestilling av praktisk førerprøve på følgende måte:

1.Logg inn på www.vegvesen.no/dinside med brikke eller bank på mobil
2. Gå til linken førerkort og trykk på bestille time til oppkjøring.
3. Velg gi fullmakt. Hvis ikke Trafikksenteret Gule biler AS dukker opp, må du søke etter oss.
4. Gi deretter oss denne fullmakten.

Du kan ta teoriprøven et halvt år før alderskrav for klassen er oppfylt. Hvis du har førerkort for klasse A1 eller A2 kan du utvide dette uten å gjennomføre ny førerpøve. Ta kontakt for å avtale opplæring.

Priser

 

Oversikt kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger