SMITTEVERNSTILTAK


Informasjon om smittevern
Undervisning ved Trafikksenteret - Gulebiler AS 

Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen.

 For at undervisningen skal foregår på en trygg måte er vi avhengig av at alle respekterer smittevernsreglene.

Alle skal holde minimum 1 meters avstand til hverandre i undervisningssammenheng.

Trafikkskolen legger til rette for at lærere og elever holder minst 1 meters avstand i klasserom.

Der 1 meters avstand ikke kan overholdes (eks i bil) brukes munnbind.

Ansatte og elever skal utføre håndvask før og etter undervisning. 

Undervisningslokalene blir renholdt hyppig med spesielt fokus på kontaktflater som dørhåndtak, pulter, stoler o.l.

Kontaktflater i kjøretøy blir rengjort før og etter kjøretime

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger