VÅR HISTORIE


I 1997 etablerte vi oss som et Norges Lastebileierforbund (NLF) kompetansesenter for avdeling Nord - Trøndelag.

Kompetansesentre skal være leverandør av aktuelle transportfaglige undervisningstilbud til både private foretak og offentlige etater og da selvfølgelig i et nært og fortrolig samarbeide med kundene, egne medlemmer,  det offentlige skoleverk, offentlige kontrollinstanser og fylkets Yrkesopplæringsnemnd. 
TRAFIKKSENTERET AS har et formelt samarbeide med NLF med hensyn til kursoppsett og kursavvikling.

TRAFIKKSENTERET AS er opptatt av å gjøre opplæringen mest mulig effektiv og kvalitetsrettet og har derfor basert all undervisning på offentlig godkjente fagplaner og med avsluttende prøver for oppnåelse av førerkort.

TRAFIKKSENTERET AS tilbyr spennende og lystbetont sikkerhetsopplæring i de fleste førerkortklasser og andre transportfag.
Etter endt opplæring ved TRAFIKKSENTERET AS skal DU så langt råd er ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og atferd, som skal til for å kunne ferdes i trafikken.

I november 99 ble Trafikksenteret AS godkjent som kursleverandør for de som skal bli sikkerhetsrådgivere i transportbedrifter. Det betyr at vi til en hver tid må være oppdatert innenfor ADR og HMS.

 

 
Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger