Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Nord-Trøndelag.
Trafikksenteret ble etablert i 1987 som privat selskap, i 1994 ble selskapet omdannet til aksjeselskap.

Vårt virksomhetsområde er å tilby sikkerhetsopplæring innen førerkortklasser og andre transportfaglige områder. Vi er veldig bevisste når vi kaller det sikkerhetsopplæring, fordi vi mener dette bør ligge i bunnen for all opplæring hvor mennesker benytter maskiner i et sosialt rom.

Vi stiller store krav til kvalitet hos instruktører så vel som til det utstyret vi til en hver tid benytter.
Våre instruktører skal kontinuerlig fornye og utvide sin kompetanse, og våre kjøretøy skal tilfredsstille behovene i arbeidslivet. I all vår opplæring blir det fokusert på tilrettelegging, planlegging og utføring av sikkerhetstiltak. Dette gjør vi for å sikre en trygg opplæring, men fremfor alt for å sikre at deltakerne har med seg de rette holdningene tilbake til yrkeslivet.

Vi kan tilby praksisplasser hos flere transportfirma hvor kandidatene kan få innblikk i de forskjellige fagområder.

I 1997 etablerte vi oss som et Norges Lastebileierforbund (NLF) kompetansesenter for avdeling Nord - Trøndelag. Kompetansesentre skal være leverandør av aktuelle transportfaglige undervisningstilbud til både private foretak og offentlige etater og da selvfølgelig i et nært og fortrolig samarbeide med kundene, egne medlemmer,
det offentlige skoleverk, offentlige kontrollinstanser og fylkets Yrkesopplæringsnemnd.

TRAFIKKSENTERET AS har et formelt samarbeide med NLF med hensyn til kursoppsett og kursavvikling.

TRAFIKKSENTERET AS er opptatt av å gjøre opplæringen mest mulig effektiv og kvalitetsrettet og har derfor basert all undervisning på offentlig godkjente fagplaner og med avsluttende prøver for oppnåelse av førerkort.

TRAFIKKSENTERET AS tilbyr spennende og lystbetont sikkerhetsopplæring i de fleste førerkortklasser og andre transportfag.

Etter endt opplæring ved TRAFIKKSENTERET AS skal DU så langt råd er ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og atferd, som skal til for å kunne ferdes i trafikken.

I november 99 ble Trafikksenteret AS godkjent som kursleverandør for de som skal bli sikkerhetsrådgivere i transportbedrifter. Det betyr at vi til en hver tid må være oppdatert innenfor ADR og HMS.